Terug naar moments


trailer preload7


BIJ VISIEIn de uitvoering van de producties is er een groot streven naar emotionele echtheid en staat perfectie samen met het bereiken van een hoge muzikale zeggingskracht centraal.

In een strak geregistreerde vloeiende lijn wordt heden en verleden versmolten en in een gestileerd klassieke vorm gepresenteerd. Dit betekent dat we ons niet op het veelal zo geforceerde gebied van het 'innovatieve' experiment begeven.

Cuadro Flamenco presenteert flamenco als hedendaagse kunstvorm die zich wel naar, en in de tijd van nu, ontwikkelt en laat beïnvloeden, maar blijft daarbij de liefde voor authentieke en traditionele flamenco uitdrukkelijk omarmen. Dit zal altijd een belangrijke plaats in onze producties krijgen.

Flamenco heeft veel zeggingskracht en haar geboorteland Spanje een enorm rijke geschiedenis die vaak de Nederlandse heeft gekruist. Voor Cuadro Flamenco een onuitputtelijke bron van inspiratie voor onze voorstellingen.

Als blijkt dat een idee niet precies zó kan worden uitgevoerd zoals Cuadro Flamenco dat voor ogen heeft, dan kiezen we ervoor het helemaal niet te doen en leggen het dan liever terug. Dit betekent dat Cuadro Flamenco niet meer ieder jaar een voorstelling op de planken zet.


 

Terug naar moments